fbpx Clicky

Hoe de Bijbel anno 2021 levens verandert

Kimberly had een groot geheim

Kimberly had een geheim dat ze niet durfde te vertellen tijdens de catechisatie.

Ze was 14 en deed wat haar ouders én de kerk graag van haar verlangden. Dus ging ze wekelijks braaf naar de Bijbelstudie van de dominee.

Hij deed iets wat ze hoogst irritant vond. De tieners mochten namelijk in kleine groepjes met elkaar delen hoe God aanwezig was geweest in hun leven die week.

Maar zoals gezegd had Kimberly een groot geheim. Ze schaamde zich er zo voor dat ze niets durfde te zeggen.

Het geheim was… God deed niets in haar leven. Ze zag Hem niet, hoorde Hem niet en voelde Hem niet.

“Gelukkig kende ik genoeg christelijke uitdrukkingen om mijn geheim verborgen te houden”, vertelt ze hier zelf over. “Maar het feit is dat ik geen relatie met God had.”

Toen gaf één van de Bijbelleraren huiswerk: het boek Handelingen lezen. “Eerst deed ik het niet. Tot mijn geweten begon op te spelen. Toen las ik 28 dagen lang elke dag 1 hoofdstuk uit Handelingen. Ik voelde me geweldig! Nog nooit was de Bijbel zo voor mij gaan leven!”

Uiteindelijk las ze het hele Nieuwe Testament, hoofdstuk voor hoofdstuk. “Ik begon echt te veranderen. Ik merkte dat ik mijn familie meer liefhad. Ik kreeg zin om God te aanbidden met anderen in de kerk. Ik bekende mijn zonden en vroeg vergeving. Mijn relatie met God verdiepte!”

In de jaren die volgden, maakte ze moeilijke dingen mee, maar altijd kon ze terugvallen op God. Ze was stevig verankerd in de Bijbel.

De Bijbel verandert levens

Anno 2021 verandert de Bijbel nog steeds levens. Mijn vrouw en ik hebben bijvoorbeeld best wel wat zorgtaken. Ik voel me verantwoordelijk en kan me dan erg zorgen maken. Ik blijf piekeren tot er oplossingen zijn.

En dan lees ik ’s ochtends:

Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? (Matteüs 6:25-26)

Zo bemoedigt en sterkt Gods Woord. Er staan meer dan 31.000 verzen in de Bijbel en God wist dat ik uitgerekend deze twee nodig had die dag. Hoe mooi is dat?

Rieki is een goede vriendin van mij die evangeliseert onder mensen aan de onderkant van de samenleving. Als 10-jarig meisje voelde ze zich vooral kwetsbaar. “Ik werd uitgescholden en weggezet als ‘kerkrat’ ingesloten door groepen jongeren omdat ik een rok droeg. Hierdoor kreeg ik nachtmerries en kende lange tijd angst en paniekaanvallen, en durfde niet meer te eten uit angst om dood te gaan. Dat was het einde van mijn zorgeloze kindertijd. Ik was tien jaar oud en het leven voelde loodzwaar. Maar nu.. zoveel jaren later voel ik me vrij. Ik ben vrij!”

Het verschil? De Bijbel ging voor haar leven. En wat ze heeft ontvangen, deelt ze nu met anderen. Zo was er een zigeunervrouw die op de dag dat haar kinderen werden meegenomen door de kinderbescherming voor het eerst haar hoofd boog voor Christus.

Ze vroeg Rieki om samen naar de kerk te gaan, zodat ze bij een fysiek kruis kon knielen om haar zonden te belijden. Later belde ze Rieki op om te zeggen dat dit haar geluksdag was. Jezus woonde nu echt in haar hart.

Gods Woord was in haar gedaald en veranderde haar van binnenuit.

De herontdekking van Gods Woord

Dit soort verhalen zijn van alle tijden. Noach, Abraham, Jozef, Mozes, David en andere helden uit het Oude Testament lieten hun levens bepalen door het Woord van God.

Na de ballingschap van het volk Israël, ontdekte Ezra de Wet van God weer en las Hij het voor. En terwijl hij aan het lezen was, gingen er mannen door de rijen van het volk om uit te leggen wat hij las.

En de reactie? De Israëlieten jankten. Van verdriet vanwege de zonden van de mens én van vreugde omdat God zo trouw, barmhartig en liefdevol was.

En wat deed Ezra? Hij riep op om niet te huilen, maar vreugdevol te zijn! Ze hadden nog steeds de beschikking over Gods Woord. (Nehemia 8)

Meest verkocht, minst gelezen

Na Jezus’ sterven kwam het Nieuwe Testament erbij. De vroege christenen vonden het van het grootste belang dat de woorden van God nog steeds werden doorgegeven.

In de geschiedenis zijn tallozen omgekomen omdat ze de Bijbel wilden delen met anderen.

Vandaag de dag is de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld. En toch vraag ik me af of de Bijbel misschien ook het minst gelezen boek ter wereld is.

Maar we hebben de Bijbel nodig om de vrijheid te ervaren die Rieki ervaart, om dagelijks bemoedigd te worden en wijsheid te ontvangen zoals in mijn voorbeeld, en om een relatie met God te krijgen zoals Kimberly beschrijft.

‘Wat als je de Bijbel dagelijks nodig hebt om te overleven? Zou je dan vaker in Gods Woord lezen?’, vraagt schrijver John Eldredge zich in het boek ‘De Ongetemde Man’ af. Ik persoonlijk wel.

De Bijbel in 2022

We staan op de drempel van een nieuw, stormachtig jaar. We hebben een anker nodig. Dat anker is onze Vader en Hij spreekt met ons op verschillende manieren, maar vooral via Zijn Woord.

De Bijbel zal ook in 2022 levens veranderen. De vraag is of het mijn en jouw leven verandert. Ik hoop en bid van wel.

Ik ga komend jaar op ontdekkingsreis door Gods Woord en neem jou graag mee. Ik vertel je daar graag meer over. Maar eerst wil ik maandag met jou kijken waarom lezen in de Bijbel eigenlijk zo moeilijk is en wat we kunnen doen om het makkelijker te maken.

Tot slot: ik wil je graag zegenen met dit gebed van Paulus (Efeziërs 1):

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.

In Christus verbonden,

Jan Heijnen

PS. Welke invloed heeft de Bijbel op jouw leven gehad? Laat je verhaal hieronder achter.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *