fbpx Clicky

Tijdens Zijn lijden, zag Jezus de mens

Het zijn de kleine details die de Bijbel zo boeiend maken. Als je dit weekend de hoofdstukken in de Bijbel leest over Jezus’ offer aan het kruis, kijk dan ook eens naar hoe Hij voortdurend met de mensen om Hem heen bezig is.

Ik bedoel: als ik zou worden gemarteld, zou ik geen oog hebben voor wat er achter mij gebeurde. Als ik op het punt stond om ter dood te worden gebracht, zou het me niets interesseren wat anderen op dat moment meemaakten.

Maar Jezus is radicaal anders. Hij leed ondraaglijk, vervulde Gods missie én hield Zijn blik gericht op de mensen om Hem heen!

Kijk maar eens naar deze sleutelmomenten:

De gewonde dienaar

Als gewapende mannen onder aanvoering van Judas Iskariot Jezus gevangen willen nemen, ontstaat consternatie. Iemand (Petrus) trekt een zwaard en valt aan. Hij slaat in op een dienaar van de hogepriester en slaat hem zijn oor af.

Ondanks dat Jezus zo gefocust is op de missie die Hij moet volbrengen, blijft Hij oog houden voor de mensen om Hem heen. Met een ferm: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ maakt Hij een eind van het geweld.

Hij raakt het oor aan van de gewonde man – iemand die meewerkt aan zijn aanstaande executie nota bene – en geneest het. Het is de laatste genezing door Jezus voor Hij terugkeert naar zijn Vader.

Petrus de verrader

De leerlingen vluchten, maar Petrus bedenkt zich. Hij besluit de groep te volgen en als op de binnenplaats een vuur wordt aangestoken, gaat hij erbij zitten. Drie mensen herkennen hem als een volgeling van Jezus. Driemaal zegt hij Jezus niet te herkennen. De haan kraait.

Jezus, die even verderop wordt verhoord, draait zich om en kijkt naar de man die misschien wel zijn beste vriend op aarde is. Zelfs gedurende zijn proces heeft Jezus aandacht voor Petrus en drie dagen later, na de opstanding, geeft Hij Petrus driemaal de kans om zijn liefde en trouw te bevestigen. Bij Jezus is er een weg terug.

De vergeven moordenaar

Niet veel later redt Jezus opnieuw iemand. Barabbas, een opstandeling, rover en moordenaar, wordt door de Romeinse gouverneur Pilatus uit zijn cel gehaald. Volgens de Joodse traditie zal één man worden vrijgelaten, maar wie? Het volk kiest Barabbas. Hij is op dat moment waarschijnlijke de enige persoon ter wereld die beseft dat Jezus in zijn plaats sterft.

De rouwende vrouwen

Als Jezus na een zware marteling zijn kruis naar Golgota sleept, rouwt een groep vrouwen om Hem. Waarschijnlijk waren zij ‘professionele rouwers’, mensen die werden betaald om bij begrafenissen te zijn en luid te jammeren. Ze werden ook ingehuurd bij publieke executies.

De uitgeputte en gepijnigde Jezus heeft toch oog voor hen: ‘Huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen.’ (Lucas 23:28) Er komt een tijd die veel zwaarder is voor de inwoners van Jeruzalem. ‘Bekeer je,’ zegt Hij als het ware.

De wrede soldaten

Aangekomen bij de executieplaats bidt Jezus niet voor zichzelf, maar voor de Romeinse soldaten die lange, stalen nagels door zijn spieren en botten slaan. ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Zijn geliefden

Maria en Johannes verschijnen voor Hem. Jezus’ moeder had nooit verwacht haar eigen zoon te zien sterven op zo’n vreselijke manier. Jezus vraagt Johannes om voortaan voor zijn moeder te zorgen.

De bekeerde moordenaar

Tegelijk met Jezus werden twee misdadigers gekruisigd. Beiden bespotten Jezus, maar als de uren voortschrijden, komt een van hen tot inkeer. Hij ziet in dat naast hem de Zoon van God sterft. In de laatste uren van zijn leven vraagt hij om vergeving. Jezus schenkt die hem. ‘Nog vandaag zul je met mij in het Paradijs zijn.’

Jezus deed alles tegelijk. Hij dacht aan de eer van Zijn Vader en onderging Zijn toorn, terwijl het leven wegglipte uit Zijn menselijke, breekbare lichaam. Geen mens ter wereld heeft ooit zoveel geleden in zo’n korte tijd. En terwijl Hij dat deed had Hij aandacht voor de mensen voor, achter en naast Hem. En voor jou en mij.

Lees ook:

De laatste 24 uur van Jezus
Hoe Gods rechtvaardigheid én liefde zichtbaar werden aan het kruis
Jezus stierf in de eerste plaats voor de eer van Zijn Vader
Tijdens Zijn lijden, zag Jezus de mens

 

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *