fbpx Clicky

Jezus stierf voor Zijn vader

Kwetsbare gesprekken tussen God en Zijn Zoon

Wij zeggen graag: ‘Jezus is voor mij gestorven.’

Of:

‘Jezus hield zoveel van mij dat Hij zelfs alleen voor mij aan het kruis zou zijn gegaan’.

Beide uitspraken zijn honderd procent waar. Maar ze zijn niet de hele waarheid. Jezus stierf namelijk in de eerste plaats voor de eer van Zijn hemelse Vader.

Dat lees je goed. Jezus houdt van ons en daarom was Hij bereid onze straf op zich te nemen. Maar in de eerste plaats legde hij zijn leven af voor zijn hemelse Vader. Heel lang heb ik gezegd: ‘Jezus dacht aan mij toen hij aan het kruis hing’.

Nu zeg ik dat niet meer. Hij dacht in de eerste plaats aan de eer van God. Luister maar eens. Enkele dagen voor zijn dood sprak Jezus met zijn vader ten overstaan van een groep mensen. Hij zei:

‘Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ (Johannes 12)

Wat een prachtig en kwetsbaar gesprek tussen de Vader en de Zoon! Jezus is angstig, doodsbang zelfs, voor wat er komen gaat. Maar wat moet Hij dan bidden? Dat Hij er niet doorheen moet? Natuurlijk niet. Hiervoor is Hij juist gekomen. Om de grootheid van Zijn Vader te laten zien. Daarop antwoordt God dat Hij Zijn grootheid al getoond heeft en dat opnieuw zal doen, dit keer door zijn zoon heen. Ontroerend.

De avond voor Zijn dood, nadat Judas Iskariot Hem heeft verlaten om Hem te verraden, spreekt Jezus in het bijzijn van de elf andere discipelen zijn vader opnieuw aan.

En weer vraagt Hij God om de grootheid van zijn zoon te tonen, zodat Hij (Jezus) de grootheid van de Vader kan laten zien.

Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. (Johannes 17)

Vervolgens bidt Jezus voor Zijn discipelen én allen die in Hem geloven.

Hij stierf dus in de eerste plaats om de grootheid, de liefde en de genade van God te tonen. Hij herstelde Gods eer. Ook dat werk volbracht Jezus aan het kruis.

Lees ook:

De laatste 24 uur van Jezus
Hoe Gods rechtvaardigheid én liefde zichtbaar werden aan het kruis
Jezus stierf in de eerste plaats voor de eer van Zijn Vader
Tijdens Zijn lijden, zag Jezus de mens

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *