fbpx Clicky

Video: De tijdlijn van de Bijbel

het verhaal van God en mens in 6 akten

Video:

Er komt veel bloedvergieten in voor, er staan vreemde wetten in en wonderen die we niet kunnen verklaren met ons verstand.

Het gevolg? We begrijpen Gods karakter niet. We snappen niet wie Hij is en wat Hij wil.

In een korte themaserie wil ik proberen dit iets inzichtelijker te maken te beginnen met de  tijdlijn van de Bijbel.

Zoals je waarschijnlijk weet, beschrijft de Bijbel de relatie tussen God en mens. De Bijbel is trouwens niet 1 boek, maar een verzameling van in totaal 66 korte en minder korte boeken.

Dat is gelijk één van de redenen waarom het soms moeilijk is om de rode draad te zien. Toch vertelt de Bijbel één verhaal dat leidt naar Jezus.

Ik laat het je zien.

Dit is de Bijbel in vogelvlucht. Bovenin zie je God staan. God is één maar verschijnt in de vorm van drie verschillende personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Dit noem je de Drieëenheid. Het is een tamelijk ingewikkeld concept en iets voor een latere video om te bespreken.

Laten we ons richten op de tijdlijn van de Bijbel. Het verhaal van God en mens bestaat uit 6 akten. Een akte is een deel van een verhaal.

In het eerste deel maakt God het hele universum, inclusief al het leven. God, mens en al het andere leeft in volkomen in harmonie met elkaar.

Maar al in het derde hoofdstuk gaat het mis. De mens is ongehoorzaam aan God en het kwaad komt de wereld in.

De grote vraag is: hoe kan een God die geen zonde kan tolereren de mens weer in genade aannemen? Dit is een veel groter dilemma dan wij ons kunnen bedenken.

Stel je God voor als een zuiver wit kleed dat niet smerig kan worden. Als wij zonde hebben, zit er modder op onze kleding. Hoe kunnen wij dan in de buurt van God komen?

Dat is het mysterie van God! De rest van de Bijbel geeft antwoord op deze ene vraag. Hoe kan de mens worden gereinigd van de zonde, terwijl het kwaad wel wordt bestraft?

Vanaf de derde akte gaat God aan het werk om dit te bereiken. Hij roept een man, Abraham genaamd, uit wie een groot volk zal worden geboren, Israël. Eén van Abrahams nakomelingen zal de oplossing zijn voor het dilemma van God.

Er gebeurt trouwens ontzettend veel met dit volk. God bevrijdt hen uit Egypte waar ze als slaven werden vastgehouden. Hij geeft hun Zijn wetten en voorschriften. Hij belooft hun een land, welvaart en voorspoed als ze hun trouw en liefde aan Hem bewijzen.

Helaas gaat het ondanks enkele goede perioden herhaaldelijk mis. De boodschap is duidelijk: als het hart van de mens niet verandert, kan hij zich niet houden aan Gods wet.

Er volgt een treurige periode van vierhonderd jaar waarin God stil is.

En dan gebeurt het. Aan het begin van de vierde akte wordt een baby geboren in een onbeduidend dorpje in een onbeduidend landje aan de rand van het Romeinse rijk als kind van onbeduidende ouders.

Een engel laat weten aan Zijn moeder dat het kindje de beloofde koning is die tot in eeuwigheid zal regeren. Ze moet Hem Jezus noemen. Hij groeit op en vertelt Zijn volksgenoten het goede nieuws: het koninkrijk van God is aanstaande!

Velen geloven Hem, maar ze begrijpen Hem niet. Hij kwam niet om de Romeinse keizer te verslaan, maar om vrede te bewerken tussen God en mens.

Deze Jezus is namelijk God én mens tegelijk. Hij is zonder zonde en verdient het om NIET te sterven. Toch sterft Hij vrijwillig. Tijdens de marteldood aan het kruis neemt Hij de zonden van de wereld op zich.

Drie dagen blijft Hij in het graf. Daarna staat Hij op de dood, als teken dat de overwinning behaald is.

Tot grote teleurstelling van Zijn volgelingen keert Jezus terug naar de hemel. Niet lang na Zijn hemelvaart komt echter de Heilige Geest.

Deze Helper leeft in alle volgelingen van Jezus. En zo zijn we aangekomen bij de vijfde akte van het verhaal.

Hier speelt de Heilige Geest de grootste rol. Jezus geeft ons, Zijn kinderen, namelijk de opdracht om het goede nieuws te verspreiden en mensen van alle natiën en volken tot Zijn leerlingen te maken.

Dit is waar we ons nu bevinden op de tijdlijn. In afwachting van de terugkeer van Jezus verspreiden we het Evangelie over de aarde.

 

God heeft al geopenbaard hoe het laatste deel van het verhaal eruit zal zien, ook al zijn we nog niet zover. Op een dag komt Jezus namelijk terug. Dit keer niet als een hulpeloos kind, maar als een machtige koning.

Jezus zal definitief afrekenen met al het kwaad en de mensen die in Hem geloven mogen voor altijd met God wonen op de nieuwe aarde. Er zal geen pijn, geen verdriet en geen zonde meer zijn.

De nieuwe aarde zal nog mooier zijn dan het paradijs aan het begin van het verhaal. Het mooiste van alles echter is dat God weer zonder beperking onder ons kan wonen.

Dit is het verhaal van God en mens in vogelvlucht. Waarom is het belangrijk dit te weten?

Omdat de kennis van de grote lijn van de Bijbel ons helpt vragen te beantwoorden die nu een obstakel vormen.

Hoe verklaar je het verschil tussen wat de Bijbel lijkt te zeggen en wat de moderne wetenschap zegt?

Waarom brengen wij geen dieroffers meer?

Wat moet je met gewelddadige en vrouwonvriendelijke teksten?

In toekomstige blogs / video’s zal ik inzoomen op dit soort vragen. Voor nu hoop ik dat je Gods reddingsplan beter begrijpt.

Wil je meer weten? Download dan gratis mijn boek ‘De Bijbel in 1 Dag’, dat op een verhalende manier elk boek van de Bijbel samenvat.

Er zit ook een starterspakket bij. Hierin vind je onder meer een link naar de luisterversie van dit boek en de PDF ‘Het verhaal van God en mens in 6 akten’. Deze PDF kan je ook hier downloaden.

2 Comments

 1. Hilbrand Harms schreef:

  Beste Jan,
  Bedankt voor je mail, ‘t is alsof het aanvult wat ik ook denk, en ik vermoed dat er misschien iets cyclisch in het verhaal zit. De zesde dag waarop Gen. 2-Mal. lijken te gebeuren (aanleiding: de v.t.t. waarin Gen. 2 in SV geschreven is.) tweede scheppingsverhaal blikt terug ) Alsof ‘Er zij licht’ hetzelfde gebeuren is als Jezus’ opstanding (en wederkomst?) Het verlossingswerk, vervolmaking (7e dag) (ook ‘Het is volbracht luidt Jezus’ eerste rustdag in, zijn eerste echte sabbat), gebeurt steeds. (aanleiding: geen vermelding van ‘het was avond geweest en het was morgen geweest’ bij de zevende scheppingsdag. En, als Gen. 2-Goede Vrijdag) op de zesde dag gebeurden, heeft Jezus ook volgens de Joodse wet geen sabbat geschonden. Dit omdat Jezus zei: Mijn Vader werkt tot nu tor, en Ik ook. (Joh. 5:17)
  Wat vind je daarvan? Onvermoede vergezichten, zoals ook jouw tekeningen mij inspireren.
  Ook ter overweging de periode van Israël in het land Gosen in Egypte was ook 430 jaar. Ook een periode van stilte, waarin verlossing werd voorbereid. Cyclisch weer, met periode tussen OT en NT. Jezus als de nieuwe Mozes? Nu voor iedereen. En steeds wordt de schepping volmaakter door de bekering van de mensen, tot nieuwe scheppingen. Steeds Het is volbracht, als eerste woorden van de zevende dag, en Jezus’ rustdag, waarna weer de opstanding (er zij licht) allemaal nieuwe scheppingen met zich meebrengt, op ‘de eerste dag van de week’.
  Kun je er nog een touw aan vast knopen? Ik hoor het wel, hoop ik!
  Hartelijke groet, van Hilbrand

  1. Jan Heijnen schreef:

   Dank voor je reactie, Hilbrand!

   Ik geloof zeker dat er bepaalde cycli in de Bijbel zitten. De relatie tussen de scheppingsweek en de andere dingen die je schrijft, heb ik nog niet eerder zo gezien. Dat gaat ook vrij diep. Het zou kunnen.

   Het tweede deel van je reactie ben ik het zeker mee eens. Mooi om de periode van 430 in Gosen te vergelijken met de periode tussen OT en NT van eveneens zo’n 400 jaar. Dank voor het delen!

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *