fbpx Clicky

Probeer de 40 Dagen Challenge

Op het moment van schrijven staat de 40 dagen tijd op het punt van beginnen. Is dit voor jou ook een periode van bezinning? Probeer dan de 40 Dagen Challenge!

Nieuwsgierig naar de inhoud? Dan vind je hieronder een voorproefje:

 

 

Adam, Eva, de slang en het eerste kruispunt in de geschiedenis

Lezen: Genesis 3:1-25

De Bijbel is een boek met een goddelijk ontwerp. Wij denken vaak dat de Bijbel lineair is opgebouwd. Hij begint met de schepping van het universum en eindigt met de terugkomst van Jezus en de schepping van een nieuwe hemel en aarde. Daar tussenin loopt het verhaal van God en mens in een rechte lijn. Enerzijds klopt dat wel, want er is natuurlijk sprake van een tijdlijn.

Aan de andere kant is de Bijbel ook circulair opgebouwd. Daarmee bedoel ik dat bepaalde patronen en gebeurtenissen steeds terugkomen. Om een klein voorbeeld te geven: bomen en hout spelen een belangrijke rol in de Bijbel.

Vandaag lees je bijvoorbeeld iets over de levensboom waar Adam en Eva van aten. Deze boom bevatte vruchten en gaf levenskracht. De boom van het leven is daarmee direct een verwijzing naar de Here Jezus, die ook leven geeft aan mensen.

Noach bouwde een ark van hout en redde daarmee zijn familie en de dieren. Mozes ontmoet de engel van de Heer bij een brandende doornstruik. Als hij zout water zoet moet maken, gooit hij er een stuk hout in. Als giftige slangen de Israëlieten aanvallen, moet hij een koperen slang maken en deze aan een hoge houten paal bevestigen, als beeld van de vloek die het volk treft vanwege de zonden van de mens.

In het Nieuwe Testament zegt Jezus dat Hij op dezelfde manier moet worden verhoogd. Hij moet ook als een beeld van de vloek worden opgeheven. Hij wordt dan ook op een kruis gespijkerd en betaalt zo voor onze zonden. De Bijbel beschrijft bovendien hoe er op de nieuwe aarde niet één maar twee levensbomen zullen zijn.

Zo zie je dat door de hele Bijbel heen het idee van levensreddend hout steeds terugkomt. Dit zijn maar kleine voorbeelden.

Het verhaal van Adam en Eva dat je vandaag leest, is de basis voor alles wat er daarna gebeurt. Als je deze cursus blijft volgen na de 40 Dagen Challenge kom je vanzelf bij de lessen waarin we meer aandacht besteden aan de eerste hoofdstukken van Genesis.

Lees nu eerst Genesis 3:1-25

Wat gebeurt hier? De mensen leefden in een volmaakte wereld. God was bij hen en zegende hen. De opdracht aan de mensen was om zich te vermenigvuldigen, de aarde te bevolken en namens God over de schepping te heersen als koninklijke priesters; als heersers over de aarde, als afgevaardigden van God.

De tuin van Eden waar ze woonden, was als het ware de tempel waarin ze God konden aanbidden. Maar blijkbaar was er – voordat God mensen gemaakt had – iets gebeurd wat de Bijbel ons niet heel duidelijk vertelt. In ieder geval niet hier in Genesis. Er waren al wezens tegen God in opstand gekomen. Deze slang is daar een voorbeeld van. Later wordt hij wel ‘satan’ genoemd. Dat betekent ‘tegenstander’. Hij is een zogeheten gevallen engel, en hij zet een valstrik voor de mens. Hij misleidt hen door Gods woorden fout te citeren.

Eva trapt erin en eet van de verboden vrucht. Dan geeft ze er ook een aan Adam. Hij zondigt eveneens. Op datzelfde moment beseffen ze dat ze zijn voorgelogen. Nu weten ze wat goed is én wat kwaad is. Voor het eerst in hun leven worden ze geconfronteerd met het kwaad. Daarvóór kenden ze alleen maar goedheid.

Ze zijn niet langer onschuldig en daarom proberen ze hun naaktheid te verbergen. Maar je kunt je niet verstoppen voor God… God spreekt harde woorden. Omdat ze ervoor hebben gekozen om ook kennis van het kwaad te krijgen, is er iets definitief veranderd: vanaf dit moment leven mensen in een gebroken wereld, waarin ze hard moeten werken, en pijn en verdriet zullen ervaren.

Toch doet God nu al een belofte – één die vooruitwijst naar de kruisiging en naar Pasen: uit Eva’s nageslacht zal een nakomeling worden geboren, die pijn moet lijden en daarmee het kwaad teniet zal doen. Waarom uit Eva en niet uit Adam? Omdat Adam de zonde had moeten voorkomen. De zonde kwam via hem in de wereld, zegt Paulus in de Romeinen-brief.

Het lijntje met Adam moest worden doorgeknipt, want als je uit Adam geboren wordt ben je ‘in zonde geboren’. Vandaar dat Jezus uit een maagd moest worden geboren. Er kwam geen zaad van Adam aan te pas.

In de tuin van Eden zaten wij al in ‘het zaad van Adam’. Hij was gelijk aan ons, en daarmee als het ware onze plaatsvervanger. Hij zondigde in onze plaats, en iedereen die ‘uit hem’ geboren werd dus ook. Aan het kruis werd Jezus onze plaatsvervanger. Hij droeg de straf in onze plaats.

Op het moment van schrijven staat de 40 dagen tijd op het punt van beginnen. Is dit voor jou ook een periode van bezinning? Probeer dan de 40 Dagen Challenge!

1 Comment

  1. Fina Dijk schreef:

    Eva trapt erin, dat wil zeggen ; zondigt omdat ze het verbod (grens) overschrijdt. Kun je zeggen ; Zo komt ze de wereld van het kwaad binnen waarin Satan macht heeft en heerst.
    Vanaf dan hebben we ons leven hier op aarde te maken met goed en kwade machten, God en Satan.
    Maar God laat weten wie er uiteindelijk regeert en ons kan redden van de ondergang.

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *