fbpx Clicky

Hoe weet je of je gered bent?

11 tests in de brief van Johannes

In de blogpost ‘Kun je je verlossing kwijtraken’ laat ik zien wat de Bijbel zegt over het eeuwige karakter van de verlossing. Als je gered bent, ben je gered. Dan zul je God nooit meer loslaten.

Het enige wat van ons wordt verlangd, is geloof.

Wat is geloven volgens de Bijbel? Het is meer dan iets voor waarheid aannemen. In de Evangelieën zien we dat de demonen ook geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij alle macht heeft. Toch zijn zij niet gered.

Geloven betekent eigenlijk vooral vertrouwen en gehoorzamen. We vertrouwen op Jezus voor onze verlossing en gehoorzamen wat Hij zegt.

Het is zo simpel en tegelijk zo moeilijk. We hoeven alleen maar te vertrouwen. We zijn compleet van Hem afhankelijk.

Wat het moeilijk maakt, is dat dit tegen onze natuur ingaat. We willen ons altijd bewijzen. We willen iets niet gratis krijgen, maar we willen het verdienen.

Daarom hadden de Joden in de eerste eeuw zoveel moeite om Jezus te accepteren. Ze werkten zo hard om door God aanvaard te worden (denk aan offeren, geld geven aan de tempel, bidden, vasten etc.). En tegelijk hadden ze geleerd dat ze uitverkoren waren omdat ze nakomelingen waren van Abraham. De mannen moesten zich wel net als Hij laten besnijden.

Als we eerlijk zijn, zijn wij dan zo anders? Ik in ieder geval niet. Het allermoeilijkste van het geloof vind ik te accepteren dat ik niets hoef te doen. Ik moet een ‘goede christen’ zijn om bij Christus te kunnen horen.

En dan is er nog gehoorzaamheid. Ook dat is onderdeel van het geloof. Abraham bijvoorbeeld vertrouwde op God en dat werd gezien als een daad van rechtvaardigheid, zegt de Bijbel.

Ofwel: Abraham had op God kunnen vertrouwen dat Hij hem een zoon zou schenken, maar hij had kunnen blijven wonen in Ur (ergens in het huidige Irak). Dan was hij niet gehoorzaam geweest, want God droeg hem op naar Kanaän te gaan (het huidige Israël).

Christenen zijn niet volmaakt

Hoe weet je of iemand echt gelooft?

Als hij gehoorzaamt.

Maar juist dat is zo’n lastig criterium. Want christenen zijn niet volmaakt. We maken voortdurend fouten en zondigen ook.

Betekent dat dus dat je niet gelooft en dus dat je niet behouden bent? Gelukkig niet!

De apostel Johannes, één van de vrienden van Jezus, heeft een groot deel van het Nieuwe Testament geschreven: het Evangelie van Johannes, drie brieven en het boek Openbaring. Al deze teksten zijn geschreven opdat de lezer tot geloof komt.

En in zijn eerste brief geeft hij ons elf vragen die ons helpen om ons geloof te testen:

1. Heb je gemeenschap met de Vader en de Zoon?

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. (1 Johannes 1:1-3)

Johannes heeft Jezus meegemaakt toen deze mens was op aarde, maar dat is niet wat Johannes hier bedoelt. Ook na Jezus’ hemelvaart ervoer Johannes een gemeenschap met God.

Gemeenschap hebben met Hem, betekent vooral dat je tijd met Hem doorbrengt en dat je van Hem geniet en houdt. Ervaar je ook de liefde van God, dan is ook dat een teken dat je gemeenschap met Hem hebt.

Toch geldt voor deze test en voor alle andere, dat je je niet moet blindstaren op één test. Er zijn seizoenen in het leven dat je wel gemeenschap hebt met God, maar dat niet zo ervaart!

Ik heb zelf perioden van depressiviteit meegemaakt waarin het leek alsof er een plafond tussen God en mij in zat. Betekent dat dat ik werkelijk van Hem gescheiden was? Natuurlijk niet. Ik ervoer het alleen minder.

2. Ben je gevoelig voor zonde?

Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. (1 Johannes 1:5-6)

God is zondeloos, er is geen spoortje duisternis of slechtheid bij Hem te vinden. Maar wij zijn niet zoals Hij.

Daarom zegt Johannes even verderop dat wie ontkent dat Hij zondigt, niet bij God hoort. Iedereen heeft namelijk gezondigd. Als je dat ontkent, hoor je niet bij Hem.

Een gelovige erkent de zonde in Zijn leven en probeert dit niet zelf op te lossen, maar keert zich om naar Jezus toe. Hij verlost ons.

3. Gehoorzaam je Gods Woord?

Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt: ‘Ik ken hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. (1 Johannes 2:3-4)

Een harde tekst en Johannes lijkt zichzelf tegen te spreken. Besef dat Johannes in zijn brief erg zwart-wit is, waar Paulus in zijn brieven veel genuanceerder is.

Natuurlijk weet Johannes dat wij zondigen. Hij heeft net nog gezegd dat wie ontkent dat Hij zondigt, een leugenaar is. We zijn niet volmaakt.

Maar een kenmerk van een gelovige is dat je je laat leiden door Gods Woord. Als je consequent zijn Woord negeert en niet probeert je hieraan te houden, dan ben je dus niet gered.

Probeer je echter te doen wat Hij zegt – met vallen en opstaan – dan is dat een teken dat je wel degelijk reddend geloof hebt.

4. Wijs je de kwade wereld af?

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. (1 Johannes 2:15)

De wereld ‘haten’ betekent niet dat je niet mag genieten van het goeds in deze wereld. Alles wat goed is, komt van God.

Het betekent ook niet dat je als een kluizenaar moet leven zonder contact met andere mensen. Integendeel, God wil dat we als zout en licht zijn voor de wereld.

Wat betekent het wel? Dat zegt Johannes: wijs alles af wat de wereld goed vindt, maar wat eigenlijk heel slecht en zondig is. Denk aan het begeren van wat een ander heeft, misplaatste trots, egoïsme etc..

Een teken van de gelovige is dat deze niet meegaat in wat de wereld als normaal beschouwt.

5. Kijk je uit naar Jezus’ terugkomst?

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. (1 Johannes 3:2-3)

Christenen met een oprecht gelovig hart verlangen ernaar dat de pijn van deze wereld voorbij zal zijn. Ze kijken uit naar Jezus’ terugkomst.

Wie dit vol vertrouwen doet, zegt Johannes, maakt zich rein. Ofwel: vertrouw je op de terugkomst van Jezus, dan word je dus schoongemaakt van de zonde!

6. Zie je een patroon van minder zondigen?

Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. (1 Johannes 3:10b)

Dit is weer een lastige, want het lijkt erop dat we zelf iets moeten doen om onze redding te bewerkstelligen, namelijk rechtvaardig leven.

Maar we weten dat Johannes weet dat we onvolmaakte, zondige mensen zijn. Als we onze zonden bekennen, worden we vergeven en genezen, zei hij eerder.

Toch is een kenmerk van een christen dat hij/zij geestelijke groei laat zien. Alleen gaat dat niet altijd in een rechte lijn.

Sommige zonden zijn zelfs zo hardnekkig dat het lijkt alsof we er helemaal niet mee kunnen breken. Misschien heb je zelfs professionele hulp nodig. Betekent dat dat je dus niet behouden bent?

Nee, dat betekent het niet. Johannes heeft het in het derde hoofdstuk over mensen die wetteloos leven, dus alsof er geen wet is. Het gaat hier om mensen die God en Zijn wet volledig afwijzen en doen wat ze zelf willen.

7. Hou je van je broeder of zuster?

Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft. (1 Johannes 10b)

Liefhebben van je mede-christenen is een belangrijk kenmerk van christenen. Zonder liefde is er namelijk geen licht in je, zegt Johannes.

Hoe kun je zeggen dat je een volgeling van Christus bent als je een hekel hebt aan andere volgelingen?

Natuurlijk, mensen kunnen je pijn gedaan hebben. Dan heb je heling nodig. Het beste medicijn is een combinatie van liefde en vergeving.

Als je iemand wilt vergeven, is dat een grote daad van liefde. Zeker als die andere persoon blijft volhouden dat hij/zij niets verkeerd heeft gedaan.

Onze liefde moet groter zijn dan die van de wereld.

8. Worden je gebeden beantwoord?

Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. (1 Johannes 3:21-22)

Christenen praten met God en God luistert en antwoordt.

Wat is de sleutel tot gebedsverhoringen? Bidden volgens Gods wil. Hoe dichter je bij God leeft, hoe beter je Zijn Woord leert kennen en hoe meer je bidt volgens Zijn wil.

Let wel op. God is een persoon en geen machine. Het is niet zo dat als je het juiste muntstuk in het gleufje doet, dat je eruit krijgt wat je wilt. Bidden is geen formule, maar een gesprek met God.

Sommige gebeden worden snel beantwoord, bij andere duurt het jaren. Sommige gebeden worden pas verhoord als we overleden zijn. God doet alles op Zijn tijd.

Maar beantwoord gebed is zeker een kenmerk van gelovigen. Bid daarom bewust. Daarmee bedoel ik dat je nadenkt over je gebed en onthoud wat je hebt gebeden. Dan ga je vanzelf een patroon van verhoorde gebeden zien.

9. Ervaar je de bediening van de Heilige Geest?

 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. (1 Johannes 4:13)

De Heilige Geest werkt in ons als we tot geloof zijn gekomen. Het is soms lastig aan te wijzen hoe we dat dan merken. Gelukkig helpt de Bijbel ons erbij.

In vers 14 zegt Johannes bijvoorbeeld dat de Heilige Geest ons ervan overtuigd dat God de Vader Zijn Zoon heeft gestuurd om ons te redden. Als je dat gelooft, betekent dat dat de Heilige Geest in je is.

De Heilige Geest helpt ons ook om Gods Woord te begrijpen. Misschien niet alle diepe lagen, maar dan toch in ieder geval de basis. En we groeien in onze kennis, dankzij de Heilige Geest.

Daarnaast helpt de Heilige Geest ons om God lief te hebben. Noem je God ‘Vader’? Dan is dat ook een teken dat de Heilige Geest in je is. Niet omdat je het woord ‘Vader’ gebruikt, maar omdat je een intieme, liefdevolle relatie met Hem wilt hebben.

En zo zijn er nog wel meer uitwerkingen van de Heilige Geest in je leven.

10. Herken je geestelijke waarheid?

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. (1 Johannes 4:1-4)

Dit is een ingewikkelde, maar mooie ‘test’. Eigenlijk zegt Johannes dat we ware gelovigen zijn als we geestelijke waarheden kunnen herkennen.

De belangrijkste is: wie is de Christus? Jezus, de Zoon van God. Iedere, andere claim is namelijk niet van God. Elke andere waarheid is in de geest van de antichrist.

Voor we in allerlei eindtijdtheorieën belanden: de antichrist is niet zozeer één persoon in de toekomst. Het zou kunnen dat er ooit een echte Antichrist opstaat, maar belangrijker is om te constateren dat de antichrist er altijd al is geweest. Een antichrist is iets of iemand die zich tegen Christus keert.

Als wij inzien dat Jezus de Zoon van God is en Hij voor ons is gestorven en opgestaan, dan is dat een teken dat we geestelijke waarheid bezitten en dus gered zijn.

11. Ervaar je tegenstand vanwege het geloof?

Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. (1 Johannes 3:13)

Jezus werd vervolgd en Hij gaf duidelijk aan dat Zijn volgelingen hetzelfde zouden meemaken. De wereld haat christenen, omdat de wereld Jezus afwijst.

Wij mogen dan nog steeds in een relatief vrij land leven, er is wel degelijk tegenstand. Ik krijg e-mails van mensen die de Bijbel alleen lezen, omdat iedereen in het gezin tegen het geloof is.

Tegelijk worden we gedwongen nieuwe waarden en normen te accepteren, die niet per se overeenkomen met de Bijbel.

Op Facebook en per e-mail ontvang ik wel eens haatberichten omdat ik een boek heb geschreven die de Bijbel samenvat.

Tegenstand is van alle tijden. Het is een teken dat we op de goede weg zijn en werkelijk bij God horen.

Ik hoop dat dit artikel je helpt je geloof te verstevigen. Het kan zijn dat je hierdoor nieuwe vragen krijgt. Het lijkt me goed als je hierover met iemand praat. Je mag mij een e-mail sturen, maar je kunt ook bijvoorbeeld je dominee vragen.

Heb je professionele hulp nodig? Kijk dan eens op deze site.

 

11 Comments

 1. Louise Dekker schreef:

  Bedankt geliefde broeder!
  Heel duidelijk Prijs de Here!

 2. Herman Bolte schreef:

  Ik kan er alleen maar volmondig Amen!! opzeggen.
  Dat het voor velen tot Zegen en tot bemoediging zal zijn.

 3. Margriet Tan - Teeuwen schreef:

  Beste Jan,
  Dank je hartelijk voor deze 11 tests in de brief van Johannes.
  met mijn katholieke achtergrond mis ik veel Bijbel kennis. Het Evangelie kregen we wel mee.
  Nu ben ik (78 jaar) meer met de Bijbel bezig.

 4. E. P. G. van Sijda schreef:

  Helder Jan, en ik sluit me aan bij bovenstaande reakties
  Be blessed
  Erika

 5. Karin schreef:

  Wat een mooi artikel. Ik vind er antwoorden in op vragen die ik eerst niet helemaal helder had. Een stap verder in mijn geloof en een stuk dat ik zeker nog meermaals zal herlezen. Dank!

  1. Jan Heijnen schreef:

   Geweldig, Karin! Wat fijn!

 6. Diny Spierings schreef:

  Dank u wel voor de duidelijke uitleg

 7. Diana Hommersom schreef:

  Heel verhelderend en geruststellend, er zijn nu dingen duidelijk waarvan ik bij sommige dingen twijfel had of ik dan wel echt in geloof was, de bekende vragen denk ik van doe ik het wel goed of goed genoeg, heeft ook te maken met vroegere uitleg denk ik. meer dat je echt heilig moest zijn en zonder zonden en je er met zonden dus niet komt.
  Dank je wel Jan voor je uitleg!

  1. Jan Heijnen schreef:

   Wat fijn, Diana!

 8. Chantal Jansen schreef:

  Jan ik dank je voor deze test! Zeker omdat het nog meer duidelijk maakt dan voorheen. Soms ga je twijfelen wanneer het even stil is en je geen antwoord van de Heilige Geest krijgt… maar stevig in je schoenen blijven staan is zeker iets wat helpt. Ik doe elke dag stille tijd met God. En dat heeft mijn groei veroorzaakt. Deze test en jouw uitleg maakt het voor velen een stuk helderder. Dank je wel Jan voor alles wat je doet!! Groetjes!!

 9. Nelleke van Staalduinen schreef:

  Wat duidelijk en fijn om dit stuk te lezen het wordt zo duidelijk verwoord dat ik hier veel voeding van krijg. Ik vind de bijbel zo’n moeilijke taal om te lezen en te begrijpen. Dank je wel Jan 🙏🏻

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *