Clicky

Een programma om christenen te helpen de Bijbel regelmatig te lezen.

Wat is het probleem?

Christenen raken steeds meer vervreemd van de Bijbel. Uit onderzoek van het NBG blijkt dat 50 procent van alle christenen de Bijbel niet of nauwelijks leest.

Dat betekent dat het ‘Bijbel-analfabetisme’ onder christenen bijna vijftig procent is. In een tijd waarin meer Bijbels in meer vertalingen beschikbaar zijn, zowel gedrukt als online.

Wat is het gevolg?

‘De mensen in onze kerk waaien met alle winden mee.’ – Kerkleider uit Kampen.

‘Het geloof van veel kerkleden is oppervlakkig.’ – Predikant uit Apeldoorn.

‘Als mensen de Bijbel zouden kennen en toepassen, zouden we de helft minder pastorale problemen hebben.’ – Voorganger uit Friesland.

Waarom lezen veel christenen de Bijbel zo weinig?

Onderzoek van het NBG:

Welke obstakels moeten we oplossen?

Te weinig tijd/discipline
Begrijpt de tekst niet
Niet relevant voor vandaag de dag

Wat zijn die oplossingen?

Helpen bij het vormen van een gewoonte door een eenvoudig te volgen plan te geven, plus sociale motivatie.
Uitleg in heldere taal. Simpel maar met diepgang. Tekst en audio (lezen is voor velen lastig).
Laten zien dat het verhaal van God en mens fascinerend is en dat ieder van ons daar een rol in speelt.

Hoe kan Bijbellezen met Jan hierbij helpen?

Mijn missie is christenen te helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Bijbellezenmetjan.nl is een platform dat mensen helpt de Bijbel te leren lezen. Deelnemers kunnen twee routes volgen:

Route A) Bijbellezen met Jan. 1 Bijbeltekst per dag, 5 dagen in de week. Begeleiding via website of app. Lezen of luisteren. 7 euro per maand.

Route B) Reis door de Bijbel in 2 jaar. 2 hoofdstukken per dag, 5 dagen in de week. Begeleiding via e-mail en/of app (alleen tekstueel). 4 euro per maand.

Daarnaast zijn er kortdurende challenges om momentum te genereren:

a) De 40 Dagen Challenge: 40 sleutelteksten uit Oude en Nieuwe Testament die laten zien dat de hele Bijbel toewerkt naar de kruisiging en opstanding van Jezus. 20 euro per deelnemer.

b) De Advent Challenge: 20 sleutelteksten uit Oude en Nieuwe Testament over de eerste én tweede komst van Jezus. 20 euro per deelnemer.

Kun je dit ook met je gemeente doen?

Ja. Sterker nog: dat is het meest wenselijk. Je bent het meest gemotiveerd om in de Bijbel te lezen als je dit als groep doet. Je kunt elkaar dan ook helpen.

Hoe ziet zo'n traject eruit?

Er zijn verschillende opties en maatwerk is mogelijk. In de basis kun je kiezen tussen:

a) ‘We promoten dit aan onze gemeenteleden en laten hen zelf kiezen of ze een challenge doen, of besluiten één van de routes te volgen.’

of:

b) ‘We bieden dit zo laagdrempelig mogelijk aan en sponsoren een challenge of route door de Bijbel. Onze gemeenteleden kunnen dan gratis instappen.’

Mijn suggestie zou zijn om als kerkelijke gemeente met iedereen die dat wil de 40 Dagen Challenge te doen. De kerk zou de challenge kunnen sponsoren. Daarna kunnen de deelnemers zelf beslissen of ze doorgaan met een route of niet.

Afwegingen: je krijgt meer deelnemers als je dit gratis aanbiedt, maar meer gemotiveerde mensen als ze zelf besluiten deel te nemen.

Als kerk kun je er ook voor kiezen dit programma langer aan te bieden, bijvoorbeeld voor een jaar, of zelfs de hele twee jaar (zoals Baptisten Kampen).

Wat zijn de kosten van zo'n challenge?

Voor een individu is dit 20 euro. Hij/zij krijgt dan toegang tot deze challenge. Voor opgaven per groep of gemeente geef ik 50% korting per deelnemer vanaf 20 deelnemers. Dus:

 
• 20 deelnemers € 200,-
• 50 deelnemers € 500,-
• 100 deelnemers € 1000,-

Voor tien euro krijgt een deelnemer dus zes weken lang begeleiding bij het lezen van de Bijbel.

40 Dagen Challenge in een notendop

40 Bijbelteksten die leiden naar Jezus
Begrijpelijke toelichting, heldere taal
Lezen of luisteren via website of app (10 minuten per dag)

Route A: Bijbellezen met Jan

Een reis door de diverse Bijbelboeken en genres
1 Bijbeltekst per dag
Lezen of luisteren via website of app (10 minuten per dag)

Route:

Module 1: 1 Tessalonicenzen

Module 2: Lucas

Module 3: Handelingen

Module 4: Matteüs

Module 5: Romeinen 

Etc.

Het idee is dat mensen leren Bijbellezen. Bij elk Bijbelboek geef ik de achtergrond en de context. Bovendien leg ik het genre uit. Dit doe ik tijdens de introductieles maar vooral tijdens de dagelijkse overdenkingen.

Route B: de Bijbel in 2 jaar

Reis door de hele Bijbel
(OT in Hebreeuwse volgorde)
2 hoofdstukken per dag, 5 dagen in de week
Begeleiding via website/app of e-mail. (Alleen tekst, geen audio.)

Route:

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Psalmen - Boek 1, Deuteronomium... Openbaring.

Het idee is dat mensen vijf dagen per week in de Bijbel lezen. Ze kunnen de weekenden gebruiken om in te halen. Ook is het mogelijk de e-mails te pauzeren (niet nodig bij gebruik van app).

Feedback

Close
Page Created with OptimizePress